Wczoraj odbyła się pierwsza rozprawa 19 lekarzy niezłomnych przed Okręgowym Sądem Lekarskim w Poznaniu. Oto krótki reportaż.

Przed rozprawą.

Sąd wpuścił na salę rozpraw 20 osób z publiczności i przedstawicieli 15 redakcji. Zezwolił także na nagrywanie rozprawy. 

Świetne wystąpienia mecenasów Zapotocznego  i Tekieli, którzy uzasadniali wniosek o umorzenie sprawy ze względu na brak znamion czynu zabronionego.

Chaotyczna wypowiedź Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr. W. Drozda.
Skład orzekający oddalił wniosek o umorzenie sprawy i podtrzymał potrzebę jej dalszego prowadzenia, z czym trudno się zgodzić, ale:

Jednocześnie  przychylił się do wniosku mecenasa Tekieli o zwrot sprawy do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i nakazał Rzecznikowi skonkretyzować zarzuty wobec lekarzy ze względu na brak określenia we wniosku o ukaranie, które  wypowiedzi medyków są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz  promują zachowania antyzdrowotne oraz dlaczego Rzecznik tak uważa.

Czyli, wczorajsza rozprawa znacznie odbiegała od przeciętnych standardów "wypracowanych" w izbach lekarskich wobec lekarzy poddających w wątpliwość  przepisy obowiązujące podczas pandemii.

A po rozprawie: